MUT’lu Çocuklarımız Üretiyor Kompozisyon Yarışmamız sonuçlandı.
23 Nisan 2017

“Sütle Gelişiyorum, Peynirle Gülümsüyorum” konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek öğrencilere Kılınç Süt Fabrikası’nda üretime katılma fırsatı vererek bir meslek dalında bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

PROJE:
Kompozisyon Yarışması

KONU:
Sütle Gelişiyorum, Peynirle Gülümsüyorum.

AMAÇ:
“Sütle Gelişiyorum, Peynirle Gülümsüyorum” konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek öğrencilere Kılınç Süt Fabrikası’nda üretime katılma fırsatı vererek bir meslek dalında bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir. KATILIM

ŞARTLARI:
1. Mut ilçesi tüm Ortaokul öğrencileri (5-6-7-8. Sınıflar) bu yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Kompozisyon yazılan kağıda İsim & Soyisim yazılmayacaktır, mutlaka bilgi formu ile teslim edilecektir.
4. Katılımcılar yarışmaya; daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.
5. Okul Müdürlüklerine 14.04.2017 tarihine kadar teslim edilmeyen kompozisyonlar kabul edilmeyecektir.
6. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde bilgi formu ile birlikte
poşet dosyaya konup teslim edilmelidir.

DEĞERLENDİRME:
1. Okul idaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek
sadece birinci seçtiklerini en geç 18.04.2017 tarihine kadar Mut İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edecektir.
2. Okul idarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Mut İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyon tarafından değerlendirilecek ve İlçe
düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Kılınç Süt tarafından
ödüllendirilecektir.

BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 21 Nisan 2017 tarihinde Kılınç Süt Fabrikasında yapılacaktır. Törene
Okul Müdürleri, Okul Müdür Yardımcıları, Türkçe öğretmenleri ve öğrenci velileri
katılabilir.
Kompozisyonları birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler, Kılınç Süt Fabrikası’nda
Gıda Mühendisi ve bölüm ustaları eşliğinde üretime katılacaktır.
Birincilik ödülü : 200 TL Hediye Çeki & Kılınç Süt Ürünlerinden Paket
İkincilik ödülü : 150 TL Hediye Çeki & Kılınç Süt Ürünlerinden Paket
Üçüncülük ödülü : 100 TL Hediye Çeki & Kılınç Süt Ürünlerinden Paket
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve
kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan
veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır.

KOMPOZİSYONLARIN İADESİ
Yarışmada ödül alan kompozisyonlar geri verilmeyecektir, yarışmayı düzenleyen Kılınç Süt arşivinde saklanacaktır. Şartname, Bilgi Formu ve Kompozisyon Yarışması afişi www.kilincsut.net adresinden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

PROJE TAKVİMİ:

TARİH İŞİN ADI
14 Nisan 2017 Kompozisyonların Son Başvuru Tarihi
18 Nisan 2017 Okul Müdürlüklerince 1. Seçilen kompozisyonların Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi
20 Nisan 2017 Sonuçların Açıklanması
21 Nisan 2017 Ödül Töreni


TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ Sütle Gelişiyorum, Peynirle Gülümsüyorum konulu Kompozisyon Yarışması.

Katılım Şartları | GÖRÜNTÜLE

Başvuru Formu İndir >>>